Afro Avrasya Zirvesi’nin ikincisi Malaga’da gerçekleştirilecek

2016 yılında Afro Avrasya Gazeteciler Derneği’nin yeraldığı Kazakistan Afro Avrasya Zirvesi bu yıl İspanya’da gerçekleştirilecek. 17-20 Nisan 2017 tarihleri arasında Malaga’da yapılacak zirve için kamuoyuna bir açıklamada bulunuldu. Afro Avrasya’nın bölgesel önemi ve içeriğinin taşıdığı değeri anlamaya ve anlatmaya dönük gerçekleştirilecek zirve için yapılan açıklama şöyle:

 

II. Uluslararası Afro – Avrasya Araştırmaları Kongresi Afro-Avrasya Ülkelerinde Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Politik Değerlerin Etkileşimi Afroavrasya Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarından oluşan ve sahip olduğu kadim tarihi ve coğrafyası nedeniyle ‘Eski Dünya’ olarak da adlandırılan dünya ana-kıtasıdır.

STRATEJİK KITA

Afroavrasya ana kıtası Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya ve Ortadoğu gibi stratejik geçiş güzergâhlarının yanı sıra Akdeniz, Karadeniz, Hazar denizi, Kızıldeniz, Aden ve Basra Körfezi gibi stratejik deniz havzalarına; İstanbul, Çananakkale, Hürmüz, Cebelitarık, Malakka Boğazları ve Süveyş Kanalı gibi stratejik su yollarına sahip olması nedeniyle dünya jeopolitiğinin en stratejik coğrafyasıdır.

DÜŞÜNCE COĞRAFYASI

Kıta, kara ve deniz bütünlüğünü bünyesinde barındıran böylesi bir jeopolitik ve jeostratejik konum yalnızca mekân-coğrafya açısından değil, aynı zamanda sahip olduğu kadim tarihi, jeokültürel ve teolojik derinliği ve jeoekonomik zenginliği ile de önem arzetmektedir. Bu bağlamda Afroavrasya ana-kıtasını sadece coğrafi bir mekân olarak tanımlamak ya da tasvir etmek eksik olacaktır. Zira Afroavrasya, üzerinde medeniyet kimliğinin yeşerdiği ve birbirleriyle binlerce yıl etkileşim içinde kalmayı başarabilmiş İslam, Çin, Hint ve Avrupa gibi kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış çok-medeniyetli bir sistemin adıdır aynı zamanda. Söz konusu medeniyetler arası sistem  Farabi, Gazali, Maturidi ve Hoca Ahmet Yesevi, Konfüçyüs ve Tao gibi Çinli filozoflar, Budha ve Kautilya gibi Hintli felsefeciler gibi İslam düşünürlerinin miras bıraktığı ontolojik, epistemolojik, metodolojik ve terminolojik zenginlik ile kadimleşebilmiş; bu düşünsel iklim medeniyetler arası ticari ekonomik ilişkilerin de etkisiyle küreselleşerek günümüze dek maddi ve manevi sürekliliğini korumayı başarabilmiştir.

JEOPOLİTİK EKSEN AFRİKA -ASYA

Sözkonusu kadim Afroavrasya medeniyetler sistemi, mekânsal genişlemesini Coğrafi keşiflerin, fikri-felsefi ontolojisini Rönesans, Reformasyon ve Aydınlanma düşüncesinin, siyasi-ideolojik dünya görüşünü Vestfalya sistemi ve Fransız Devriminin, sosyo-ekonomik düzenini Sanayi devrimleri ve kapitalistleşme sürecinin oluşturduğu Avrupa merkezli modern dönemle birlikte köklü bir değişim-dönüşüm sürecine girmiş; 1500’lerden Soğuk Savaşın sonuna dek Afroavrasya jeopolitiğindeki güç denklemi Batı ya da Avrupa medeniyetinin hegemonyasında şekillenmiştir. Ancak Soğuk Savaşın sona ermesiyle uluslararası sistemin iki kutuplu statik yapısı son bulmuş, 1990 sonrası küresel sistem, özellikle de 11 Eylülün ardından çok-kutuplu yeni bir dinamik yapıya evrilmeye başlamıştır. Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemde ortaya çıkan değişim-dönüşüm Afroavrasyayı da derinden etkilemiş, söz konusu sistemik değişim ve dinamizm, Afrika ve Asya’nın jeoekonomik, jeokültürel, etnik-dini ve demografik çeşitliliği ve zenginliği ile birleşince Afroavrasya’nın jeopolitik ve jeostratejik ekseni Avrupa’dan Afro-Asya’ya kaymaya başlamıştır.

KÜRESEL GÜÇ MERKEZİ DOĞU’YA KAYIYOR

Dolayısıyla önümüzdeki süreçte birçok Batılı düşünürün de kabul ettiği gibi Avroavrasya jeopolitiğindeki küresel güç denkleminin ağırlık merkezi Batı değil, Doğu olacaktır. Buradan hareketle Afroavrasya jeopolitiğinde Batı’dan Doğu’ya doğru yaşanan güç kaymasına tanıklık ettiğimiz böylesi bir süreçte, ilk tecrübeyi Kazakistan’da yaşadıktan sonra, ikinci kongrenin Afroavrasya’nın yukarıda bahsettiğimiz medeniyetler arası tarihi birikimine denk düşecek şekilde İspanya coğrafyasında ve Endülüs medeniyet havzasında yapılacak olmasının, bu kongrenin asıl amaçlarından olan medeniyetlerin ve kültürlerin etkileşimini tıpkı geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de yaşatabilmek adına tüm katılımcıları beklemekteyiz.

 

84fc726c-aeb4-4aa4-ac8b-101354ab7095

KONGRE YERİ VE TARİHİ

April 17-20, 2017 / Malaga-Spain

AMAÇ:

Afro-Avrasya, Afrika ve Avrasya’yı tek bir kıta olarak tanımlayan terimlerdir. Bu kıta Eski Dünya olarak adlandırılmaktadır. Jeopolitik açıdan Afro-Avrasya’nın anakarası Dünya Adası olarak tanımlanmaktadır. AfroAvrasya ülkeleri ve şehirleri arasındaki ilişkiler bir taraftan ekonomik, politik, kültürel ve hatta sosyal alanlarda gelişirken, diğer taraftan sosyal bilimciler arasındaki akademik ilişkiler de giderek artmaktadır. Bu çerçevede, AfroAvrasya ülkelerinde ve şehirlerinde Sosyal Bilimler alanında çalışan akademisyenler arsında etkili bir iletişim ağının geliştirilmesinin, entelektüel ve akademik değişimlerin güçlendirilmesinin, karşılıklı işbirliği, bilgi ve deneyimlerinin paylaşılmasının önemi açıktır. Afro – Avrasya Araştırmaları Kongresi sosyal bilimler alanında yapılacak çalışmalarda farkındalık oluşturmaya ve çeşitli kültürel perspektifleri karşılaştırmaya katkı sağlayacaktır. Böylelikle, Afro-Avrasya ülkeleri ve şehirlerinden sosyal bilimciler akademik faaliyetlerini ve çalışmalarını kolaylıkla sunabilecek, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara genel ve bölgesel anlamda katkı sağlayabileceklerdir. Kongrenin amacı, akademisyenlerin çalışmalarını, bölge meseleleri ve sorunlarına dair yeni bulgularını ve görüşlerini ve bu konulara yönelik yöntem ve yaklaşımlarını paylaşmaları için her yıl düzenlenerek ortak bir merkez haline gelmektir. Kongre Afro-Avrasya ülkelerinin ve şehirlerinin akademik ve entelektüel çevrelerde var olan eğilimlerin keşfedilmesine de hizmet etmektedir. Kongre, her yıl farklı bir Afro-Avrasya ülkesinde düzenlenecektir.

 

 

April 17-20, 2017 / Malaga-Spain PROGRAM

17 NİSAN 2017  Kayıt  Açılış Seremonisi  Protokol Konuşmaları  Davetli Konuşmacılar  Protokol Tarafından Sergi Açılışı  Öğle Yemeği  Bildiri Sunumları (4 Salon)

18 NİSAN 2017  Kayıt  Bildiri Sunumları (4 Salon)  Öğle Yemeği  Bildiri Sunumları (4 Salon)

19 NİSAN 2017  Kayıt  Bildiri Sunumları  Öğle Yemeği  Bildiri Sunumları 

GALA YEMEĞİ 20 NİSAN 2017 (GEZİ PROGRAMI)  Elhamra Sarayı ve Generalife Bahçeleri / Granada  Mezquita (Büyük Cami) / Cordoba  Büyülü saray: Reales Alcazares / Sevilla  Picasso Müzesi / Malaga  Camiden kiliseye: La Giralda / Sevilla  Cebelitarık Turu

 

April 17-20, 2017 / Malaga-Spain ONURSAL BAŞKANLAR Prof.Dr. Remzi GÖREN (Dumlupınar Üniversitesi – Rektör) Prof.Dr. Fadil HOCA (Uluslararası Vizyon Üniversitesi – Rektör) Prof.Dr. İbrahim TAŞ (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi – Rektör) Prof.Dr. Refik POLAT (Karabük Üniversitesi – Rektör ) KONGRE KOORDİNATÖRÜ Doç.Dr. Niyazi KURNAZ Dumlupınar Üniversitesi Türkiye BİLİM KURULU* Prof. Dr. Akmatali ALIMBEKOV Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan Prof.Dr. Nurullah ÇETİN Ankara Üniversitesi Türkiye Prof.Dr. Hakan ÇETİNTAŞ Balıkesir Üniversitesi Türkiye Prof.Dr. Yusuf DOĞAN Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye Prof.Dr. Mehmet ERDEM Fırat Üniversitesi Türkiye Prof.Dr. İbrahim ERDOĞAN Muş Alparslan Üniversitesi Türkiye Prof.Dr. E. J. ETUK Calabar Üniversitesi Nijerya Prof.Dr. Zoran FILIPOVSKI Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya Prof.Dr. Fadil HOCA Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya Prof.Dr. Mesut İDRİZ Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Bosna Hersek Prof.Dr. Selehattin KARAPINAR SakaryaÜniversitesi Türkiye Prof.Dr. Bilhan KARTAL Anadolu Üniversitesi Türkiye Prof.Dr. Rafet AKTAŞ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türkiye Prof.Dr. Boraş Smailoviçti MIRZALIEV Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan Prof.Dr. Musa MUSAI Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya Prof.Dr. Gulnar NADIROVA Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Kazakistan Prof.Dr. Sheripzhan NADYROV Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Kazakistan Prof.Dr. Dick NG’AMBI ETILAB, Cape Town Üniversitesi Güney Afrika Prof.Dr. Gulnara NYUSSUPOVA Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Kazakistan Prof.Dr. Oraye Dicta OGISI Delta State Üniversitesi Nijerya Prof.Dr. Florence OLELE Delta State Üniversitesi Nijerya Prof.Dr. M. Başaran ÖZTÜRK Niğde Üniversitesi Türkiye Prof.Dr. H. Mustafa PAKSOY Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkiye Prof.Dr. Şakir SAKARYA Balıkesir Üniversitesi Türkiye Prof.Dr. Udo STEINBACH HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform / Governance Center Middle East – North Africa Almanya Prof.Dr. Kubatbek TABALDIYEV Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan Prof.Dr. İsmail TATLIOĞLU Bahçeşehir Üniversitesi Türkiye Prof.Dr. Gabriel UMOH Uyo Üniversitesi Nijerya Prof.Dr. Fahri UNAN Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan Prof.Dr. Anarkül URDALETOVA Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan Prof.Dr. Alaeddin YALÇINKAYA Marmara Üniversitesi Türkiye Prof.Dr. Mehmet YÜCE Uludağ Üniversitesi Türkiye Prof.Dr. Bayan ZHUBATOVA Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Kazakistan Prof.Dr. Mahmut ZORTUK Dumlupınar Üniversitesi Türkiye Doç.Dr. Elmira ADİLBEKOVA Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan Doç.Dr. Mehmet AKINCI Aksaray Üniversitesi Türkiye Doç.Dr. Ceenbek ALIMBAYEV Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan Doç.Dr. Ali ARI Kırklareli Üniversitesi Türkiye Doç.Dr. Arzu ARIDEMİR İstanbul Üniversitesi Türkiye Doç.Dr. Tudora ARNAUT Taras Sevcenko Üniversitesi Ukrayna Doç.Dr. Mehmet ARSLAN Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Kazakistan Doç.Dr. Nursaule AYTBAYEVA Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan Doç.Dr. Mustafa BIYIKLI Dumlupınar Üniversitesi Türkiye Doç.Dr. Baykal BİÇER Dumlupınar Üniversitesi Türkiye Doç.Dr. Metin BOŞNAK Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Bosna Hersek Doç.Dr. Nurgül BOZKURT Dumlupınar Üniversitesi Türkiye Doç.Dr. Muhittin DEMİRAY Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye April 17-20, 2017 / Malaga-Spain Doç.Dr. Hasan DURAN İstanbul Üniversitesi Türkiye Doç.Dr. Osman EMIN Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya Doç.Dr. Erkan ERDEMİR İstanbul Şehir Üniversitesi Türkiye Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye Doç.Dr. Ebrar IBRAIMI Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya Doç.Dr. Mehmet KARA Mustafa Kemal Üniversitesi Türkiye Doç.Dr. Garip KARTAL Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya Doç.Dr. Cantürk KAYAHAN Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye Doç.Dr. Gülüzar KURT GÜMÜŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye Doç.Dr. Niyazi KURNAZ Dumlupınar Üniversitesi Türkiye Doç.Dr. Elena MIHAJLOVA Ss. Cyriland Methodius University Makedonya Doç.Dr. Abdülmecit NUREDIN Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya Doç.Dr. Mensur NUREDIN Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya Doç.Dr. Özgür ÖNDER Dumlupınar Üniversitesi Türkiye Doç.Dr. Buğra ÖZER Celal Bayar Üniversitesi Türkiye Doç.Dr. Sadettin PAKSOY Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkiye Doç.Dr. Celaleddin SERİNKAN Pamukkale Üniversitesi Türkiye Doç.Dr. Özcan SEZER Bülent Ecevit Üniversitesi Türkiye Doç.Dr. Kalina SOTIROSKA Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya Doç.Dr. Hakan TAŞ Marmara Üniversitesi Türkiye Doç.Dr. Süleyman UYAR Akdeniz Üniversitesi Türkiye Doç.Dr. Adnan VRAYNKO Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya Yrd.Doç.Dr. Roza ABDIKULOVA Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan Yrd.Doç.Dr. Raziya ABDIYEVA Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan Yrd.Doç.Dr. Halil ADIYAMAN Dumlupınar Üniversitesi Türkiye Yrd.Doç.Dr. Zuhra ALTIMIŞOVA Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan Yrd.Doç.Dr. Hakan ARIDEMİR Dumlupınar Üniversitesi Türkiye Yrd.Doç.Dr. Eftal Şükrü BATMAZ Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan Yrd.Doç.Dr. Cengiz BUYAR Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan Yrd.Doç.Dr. Yavuz CANKARA Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Yrd.Doç.Dr. Mahmut ERDOĞAN Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan Yrd.Doç.Dr. Ayşe Sıla ÇEHRELİ Marmara Üniversitesi Türkiye Yrd.Doç.Dr. Orhan ÇELTİKÇİ Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye Doç.Dr. Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ Mersin Üniversitesi Türkiye Yrd.Doç.Dr. Hasan DEMİR Sakarya Üniversitesi Türkiye Yrd.Doç.Dr. Mücahid DÜNDAR Sakarya Üniversitesi Türkiye Yrd.Doç.Dr. Azamat MAKSÜDÜNOV Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan Yrd.Doç.Dr. Seyil NAJIMUDINOVA Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan Yrd.Doç.Dr. Ahmet OĞUZ Karabük Üniversitesi Türkiye Yrd.Doç.Dr. Ozan ÖRMECİ Girne Amerikan Üniversitesi K.K.T.C. Yrd.Doç.Dr. Özer ÖZÇELİK Dumlupınar Üniversitesi Türkiye Yrd.Doç.Dr. Andela Jaksic STOJANOVIC Mediterranean Üniversitesi Karadağ Yrd.Doç.Dr. Nurdin USEEV Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan Yrd.Doç.Dr. Kürşad YAĞCI İstanbul Üniversitesi Türkiye Dr. Muhammed ADIL TASEN / TASCA Tunus Dr. Nazim CAFEROV Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Azerbaycan Dr. Altınbek COLDOŞEV Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan Dr. Bilgehan EMEKLİER Celal Bayar Üniversitesi Türkiye Dr. I. P. SOLOMON Uyo Üniversitesi Nijerya

 

2017 TEMASI SOSYAL KÜLTÜREL EKONOMİK DEĞERLERİN ETKİLEŞİMİ

Malaga-Spain Kongre Konuları Kongremiz her yıl Afro-Avrasya bölgesini ilgilendiren farklı temalarla sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlere bilgi alışverişi yapma fırsatı sunacaktır. Bu yılın teması “Afro-Avrasya Ülkelerinde Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Politik Değerlerin Etkileşimi”dir. Kongreye Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanlarındaki bildiriler kabul edilecektir. Bu kapsamda öncelik sırasına göre kongre konuları şunlardır:  Afro-Avrasya Ülkelerinde Sürdürülebilir, Dengeli ve Kapsayıcı Büyüme  Afro-Avrasya Ülkelerinde Politik Koşullar ve Devlet  Afro-Avrasya Ülkelerinde Sosyal Yapı  Afro-Avrasya Ülkelerinde İnternet Kullanımı ve Sosyo-Politik Etkileri  Afro-Avrasya Ülkelerinde Bilgi Teknolojisinin Sosyal Politikası  Afro-Avrasya Ülkelerinde Yenilk ve Sanayileşme  Afro-Avrasya Ülkeleri ve Kalkınma  Afro-Avrasya Ülkelerinde Teknolojik Buluşlar ve Teknoloji Transferleri  Eğitim  Bilgi Yönetimi  Ekonomi ve Maliye  Girişimcilik ve İşletme  Yönetim ve Organizasyon  Hukuk  İletişim  Sağlık, Spor, Turizm  Tarih  Afro-Avrasya Ülkeleri Toplulukları ve Kültürü  Coğrafya  Muhasebe ve Finans  İstatistik ve Sayısal Yöntemler  Kamu Yönetimi  Sosyoloji  Felsefe  Psikoloji  Pazarlama  Üretim  Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler  Etik ve Ahlaki Değerler  Antropoloji Çalışmaları  Bilim Felsefesi ve Metedoloji  Dil ve Edebiyat  Türk Kültürü, Dili ve Edebiyatı  İpek Yolu ve Ekonomik Problemler  Sosyal Problemler  Kadın Çalışmaları  Gençlik Sorunları  Afro-Avrasya Ülkeleri Etkileşim ve İlişkileri  Çevre Sorunları  Din ve İnanç Meseleleri  Afro-Avrasya Ülkeleri Folkloru ve Araştırmaları  Sanat Çalışmaları  Sanat Tarihi Çalışmaları  Arkeoloji Çalışmaları  Afro-Avrasya Ülkeleri Ortak Eğitimi Meselesi  Afro-Avrasya Ülkelerinin Çevre Ülke ve Toplumlarla İlişkileri  Medya Çalışmaları  Ulaşım Sorunları  Afro-Avrasya Ülkeleri Arasında Teknolojik Buluşlar ve Teknoloji Transferleri  Tarım Ekonomisi  Yabancılara Türkçe Öğretimi

 

 
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir