Neden Afro Avrasya ?

Afro-Avrasya kavramı, geniş bir ana kıta coğrafyasını anlatıyor. Jeopolitik ve ekopolitik dengenin Batı’dan Doğu’ya kayması üzerine önemi her geçen gün daha fazla artıyor. Dünya küresel güç denkleminin ağırlık merkezi Batı değil artık. Doğu gelecek ağırlık merkezini oluşturuyor. Buradan hareketle Afro-Avrasya jeopolitiği stratejik derinlikler içeriyor. Doğu’ya doğru yaşanan güç kayması var. Bu anlamda Afro-Avrasya jeopolitiği ve ekopolitiği yeni güç savaşının kavşak noktası.

Kavramın oluşturduğu geniş perspektif, coğrafyasında hapsedilmek istenilen Türkiye için fırsatlar içeriyor. Türkiye’nin Afrika ve Avrasya ayağında yapacağı derinlik ülkemizi global lige taşıyacak. Türkiye Doğu’da Ermenistan ve Batı’da Yunanistan ile doğal olarak çevrelenmiş durumda. Kuzeyde Rusya var. Güney’de ise yeni bir Pars yayılmacılığı ve Kürt koridoru ile çevrelenmek isteniyor. Türkiye, ya coğrafyasına hapsolacak ya da Afro Avrasya jeopolitiğini kullanarak bu sıkışmışlıktan kurtularak yeni bir süper güç haline gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2017 yılının ilk yurtdışı gezisini Batı ülkeleri yerine Afrika’ya yapması bu anlamda değerli. Türkiye’nin tarihsel derinliği, Osmanlı’dan gelen geçmişi ve oluşturduğu tarihi bağlar Afro Avrasya jeopolitiği ile değerlendirdiğinde küresel bir güç olarak yeşermesini sağlayacak.

Yeni oluşan güç dengesi Batı ile Doğu arasında savaşı hızlandırmış durumda. Afrika Doğu’yla Batı arasında; yani Trans Atlantik – Trans Pasifik süreciyle diğer yeni gelişen güç adayları arasındaki çok büyük bir rekabete sahne oluyor. Son dönemde Kıta, Asya Pasifik, Hint Okyanusu, Orta Asya’da yaşanan çatışmaların arka bahçesi haline geldi. Özellikle Rusya, Çin ABD’ye karşı Hindistan, Brezilya, G.Kore Fransa ve diğer Batılı ülkelere karşı kıtada güçlerini hergeçen gün arttırıyor.

JEOSTRATEJİK DEĞİŞİM

Soğuk Savaşın sona ermesiyle uluslararası sistemin iki kutuplu statik yapısı son bulmuştu, 1990 sonrası küresel sistem, özellikle de 11 Eylül’ün ardından çok-kutuplu yeni bir dinamik yapıya evrilmeye başladı. Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemde ortaya çıkan değişim-dönüşüm Afro Avrasya’yı da derinden etkiledi. Söz konusu sistematik değişim ve dinamizm, Afrika ve Asya’nın jeoekonomik, jeokültürel, etnik-dini ve demografik çeşitliliği ve zenginliği ile birleşince farklı bir sinerjiyi oluşturdu. jeopolitik ve jeostratejik eksen Avrupa’dan Afro-Asya’ya kaymaya başladı.

Artan Afro Avrasya dinamiği önümüzdeki dönemde daha fazla konuşulacak gibi.

Murat PALAVAR/GAZETECİ
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir