V.AFRO-AVRASYA ARAŞTIRMALARI KONGRESİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi’nin beşinci ayağı Afro-Avrasya coğrafyası açısından jeostratejik öneme sahip yavru vatan Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde gerçekleştirildi.

19-20 Nisan Tarihlerinde Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi’nin ev sahipliği ve Afro-Avrasya Gazeteciler Derneği işbirliği ile organize edilen kongreye Ürdün, Nijerya, Etiyopya, Somali, Arnavutluk, Azerbaycan, Özbekistan Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’den akademisyenler katılım gösterdi.

Açılış programında söz alan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer AĞDELEN kadim Afro-Avrasya coğrafyası için yapılan ve yapılacak olan akademik faaliyetlerin önemine dikkat çekerek kongreye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ve bundan sonra yapılacak organizasyonlara üniversite olarak destek vereceklerini dile getirdi.
Kongre düzenleme kurulu adına söz alan Doç.Dr.Arzu Genç ARIDEMİR ise;
‘’21.yüzyıl ile beraber Afro-Avrasya ülkeleri ve şehirleri arasındaki ilişkiler bir taraftan ekonomik, politik, kültürel ve sosyal alanlarda gelişirken, diğer taraftan sosyal bilimciler arasındaki akademik ilişkiler de giderek artmaktadır. Bu çerçevede, Afro-Avrasya coğrafyasında Sosyal Bilimler alanında çalışan akademisyenler arasında etkili bir iletişim ağının geliştirilmesinin, entelektüel ve akademik değişimlerin güçlendirilmesinin, karşılıklı işbirliği, bilgi ve deneyimlerinin paylaşılmasının önemi daha açık hale gelmiştir.’’  ifadelerini kullanarak Afro-Avrasya coğrafyasının ve bu coğrafyanın bilimsel gelişimine katkı sunmak için yapılacak organizasyonların jeopolitik, stratejik, ekonomik ve kültürel açıdan önemine dikkat çekti.

Kongrede iki gün boyunca 17 farklı oturumda siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, maliye, işletme ve eğitim bilimleri alanında uzman 86 akademisyen bildiri sundu. Bu yılki kongrenin dikkat çeken özelliği ise Hukuk alanında uzman akademisyenlerin gerçekleştirdiği “Kişilik Hakkına Özgü Hukuki Sorunlar” başlıklı 3 özel oturum oldu.

V.Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi Lefkoşa, Girne, Magosa şehirlerine yapılan kültürel ve turistik geziyle birlikte sona erdi.

1 2 3 7Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir